Het atelier


Het atelierbevind zich in een monument.

Het voorhuis is in 1620 gebouwd in renaissancestijl. Het wordt ook wel het Dortse model genoemd omdat deze bouw voor het eerst in Dordrecht voorkwam. Je herkent deze bouw aan de bogen boven de ramen en de zandstenen kopjes ter versiering. Het huis is oorspronkelijk met een topgevel gebouwd, maar deze is lang geleden verloren gegaan tijdens een storm. Daar voor in de plaats is de huidige dakconstructie gekomen.Smederij


In het pand was
vanaf 1746 tot 1992 een smederij
gevestigd. Tegenwoordig wordt deze smederij door Henny van der Meer gebruikt voor het lassen van haar sculpturen.

Jerusalemkerk


Het voorhuis is tegen een voormalige kerkmuur aan gebouwd. Met de bouw van deze
Jeruzalemkerk
werd gestart in 1420 en deze werd voltooid in 1476. Er woonde een kleine broeder gemeenschap in het naastgelegen klooster. Men zegt dat vrouwe Elisabeth deze kerk een kopie van het heilige graf geschonken heeft. Pelgrims op hun tocht naar Jeruzalem konden deze kerk aandoen. Rond 1600 verviel de kerk en bleef nog als ruïne staan. Tot ongeveer 1930 stonden er nog resten van de kerk op de Kapelhof. Deze naam verwijst nog naar het klooster. Resten van de muren zijn bewaard gebleven doordat rond 1900 achter de smidse een schuur is gebouwd. Hier bevindt zich nu naast het atelier van John Sikking de expositieplek van ons beiden. In de achtergevel zijn nog goed de sporen te zien van een romaanse kerk.